Desfasurarea Sedintelor de Mediere

În cadrul şedinţelor de mediere pe lângă persoanele aflate în conflict pot participa, persoane alese de părţi de comun acord (rude, prieteni, avocaţi, experţi, etc.)

Care este rolul clienţilor?

         » Clientul este acela care controlează rezultatul sau felul în care se încheie o mediere.

Cu ajutorul mediatorului clientul:

         » stabileşte care sunt chestiunile ce vor fi discutate;
         » explică felul în care disputa afectează pe toţi cei implicaţi;
         » exprimă îngrijorarea pe care disputa în cauză i-o provoacă, nevoile, spaimele, aşteptările, dorinţele sale;
         » caută să înţeleagă care sunt preocupările celorlalţi participanţi;
         » ia deciziile (cooperând şi ţinând cont de sfatul rudelor, prietenilor, avocaţilor, experţilor, etc.), în cazul în care aceştia sunt prezenţi, sau la nevoie se poate consulta cu aceştia.

La mediere am nevoie de avocat?

         Deoarece persoanele implicate într-o dispută sunt cele care iau deciziile, acestea vin la mediere de obicei fără avocaţi.

Care este rolul avocatului într-o mediere?

         Avocatul acţionează într-o mediere ca persoană de sprijin - ca o resursă de informaţii juridice şi ca sfătuitor pentru clientul său.

Avocatul asistă clientul astfel:

         » lucrează împreună cu clientul la dezvoltarea unei strategii de negociere;
         » îşi ajută clientul să identifice şi să dezvolte noi căi de rezolvare a disputei, căi ce nu ar fi posibil de urmat în cazul unui proces în instanţa de judecată;
         » face o evaluare a posibilităţilor pe care clientul său le are de a încheia sau nu o înţelegere, inclusiv o evaluare a ceea ce se poate întâmpla dacă disputa nu este rezolvată prin mediere;
         » se asigură că orice acord la care se ajunge are la bază înţelegerea deplină a tuturor aspectelor, că acesta nu este făcut sub nici un fel de presiune şi că este aplicabil din punct de vedere legal.

Desfaşurarea propriu-zisă
Pregătirea şedinţei de mediere:

         » culegerea informaţiilor;
         » verificarea autorităţii părţilor;
         » informarea părţilor asupra drepturilor acestora şi rolul mediatorului în mediere;
         » încheierea contractului de mediere.

Întâlnirea în prima sesiune comună:

         » primirea şi salutul părţilor;
         » explicarea procesului de mediere şi a scopului acestuia;
         » ascultarea prezentării versiunii fiecărei părţi;
         » clarificarea poziţiilor iniţiale ale părţilor.

Întâlnirea în sesiuni separate cu fiecare parte:

         » obţinerea de informaţii suplimentare;
         » clarificare dorinţe, poziţii versus interese, nevoi;
         » explicarea realităţii;
         » generarea şi dezvoltarea de obţiuni;
         » rezumarea, reformularea, transmiterea ofertei celeilalte părţi, acordarea unei sarcini.

Sesiuni comune ulterioare:

         » încercarea de a depăşi eventualele impasuri;
         » lămurirea aspectelor comune a conflictului părţilor.

Sesiunea comună finală:  Situaţii posibile:

         » coincide cu închiderea medierii;
         » părţile încheie o înţelegere în urma soluţionării conflictului;
         » părţile încheie o înţelegere parţială;
         » una dintre părţi denunţă contractul de mediere;
         » mediatorul constată că medierea a eşuat.