Costurile medierii

Important!

         PENTRU ETAPA DE INFORMARE A PĂRŢILOR CU PRIVIRE LA MEDIERE, LA SCOPUL, EFECTELE ŞI LIMITELE ACESTEIA, "Biroul de Mediator Robert Radulescu" nu percepe onorariu de mediator.

         Potrivit art. 26 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (cu modificările şi completările ulterioare),
         (1) "Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere."
         (2) "Onorariul trebuie să fie rezonabil şi să ţină cont de natura şi de obiectul conflictului."
         Prin urmare, onorariul va fi stabilit în funcţie de natura şi obiectul conflictului (în funcţie de durata procedurii, de complexitatea cazului, în funcţie de numărul părţilor, etc.) de comun acord cu părţile.
         Astfel, în funcţie de natura litigiului pot fi stabilite onorarii orare ce pot fi sau nu cu onorarii de succes.
         » onorariul orar este reprezentat de o sumă fixă, pentru o şedinţă de mediere.
       » onorariul de succes poate fi reprezentat, spre exemplu, de un procent din valoarea bunurilor ce fac obiectul medierii, în ipoteza în care părţile ajung la un acord amiabil asupra tuturor aspectelor aflate în divergenţă.
         Onorariile pot fi stabilite şi în sumă fixă, pentru derularea întregii proceduri de mediere, prin care se urmăreşte soluţionarea unui conflict.
         La momentul încheierii contractului de mediere, părţile contractului pot conveni, de comun acord, ca pentru parcurgerea procedurii de mediere într-un anumit conflict să se stabilească un onorariu în sumă fixă, indiferent de durata procedurii de mediere.

Alte cheltuieli

         » cheltuieli ocazionate de mediere, fie în procedura prealabilă, fie pe parcursul medierii propriu-zise (ex.: expertize, evaluări, etc.).

Cine plăteşte onorariul mediatorului?

         » părţile conflictului, în mod egal, la momentul încheierii contractului de mediere;
         » de comun acord, părţile pot conveni şi altfel.

Observaţii

         » O şedinţă de mediere poate dura 1 - 2 ore.
         » Procedura medierii se poate finaliza fie după derularea primei şedinţe de mediere fie după ce s-au parcurs două sau mai multe şedinţe de mediere