Ce tipuri de conflicte pot fi mediate?

         Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces in faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (art. 2, alin. 1 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006)

Drept civil

         » Obligaţia de a face
         » Pretenţii
         » Raporturi locative
         » Revendicare
         » Grăniţuire
         » Succesiuni
         » etc.

Dreptul familiei

         » Divorţ
         » Exerciţiul drepturilor părinteşti
         » Stabilirea domiciliului copiilor
         » Contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor
         » Partaj bunuri
         » etc.

Drept penal

         Conflicte izvorâte din infracţiuni pentru care răspunderea penală se înlatură prin retragerea plângerii prealabile sau a împăcării părţilor.
         Se poate recurge la mediere pentru următoarele infracţiuni prevăzute de Codul Penal:
         » Lovire sau alte violenţe (art. 180)
         » Vătămare corporală (art. 181)
         » Vătămare corporală din culpă (art. 184, alin. 1 şi 3)
         » Violare de domiciliu (art. 191, alin. 1)
         » Seducţia (art. 199)
         » Furtul pedepsit la plângerea prealabilă (art. 210)
         » Abuzul de încredere (art. 213)
         » Distrugerea (art. 217, alin. 1)
         » Tulburarea de posesie (art. 220)
         » Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 307)
         » Tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320)

Drept comercial

         » Executarea şi interpretarea contractelor
         » Rezilierea contractelor
         » Somaţii de plată
         » Pretenţii
         » etc.

Dreptul muncii

         » Executarea şi interpretarea contractelor
         » Drepturi băneşti
         » Decizii de imputaţie
         » Desfacerea contractului de muncă
         » Conflicte între angajaţi
         » Protecţia maternităţii
         » Discriminarea şi încălcarea demnităţii angajatului
         » Agresiuni şi hărţuiri de orice fel asupra angajatului
         » etc.

Litigii bancare şi financiare

         » Conflicte reclamate de clienţi
         » Dobânzi calculate greşit
         » Comisioane necuprinse în contract
         » Mărirea nejustificată a dobânzilor fixe pe perioada de derulare a contractului
         » Erori în procesarea tranzacţiilor cu cardul sau prin online banking
         » Înregistrări nejustificate ca rău platnic la Centrala Riscurilor Bancare şi Biroul de Credit
         » Clauze abuzive în contractul de credit
         » Modificarea clauzelor contractuale fără acordul părţilor şi consemnarea acestora prin act adiţional
         » Prelucrarea cu întârziere a operaţiunilor bancare comandate de clienţi, care aduc prejudicii clienţilor
         » Neplata cu rea credinţă de către clienţii debitori a datoriilor băneşti către bancă
         » Conflicte intervenite între bănci şi colaboratorii externi ai acestora (firme de leasing, evaluatori, traducători, consilieri juridici, avocaţi şi alţi specialişti)
         » etc.

Litigii comunitare

         » Conflicte care apar în comunitate în legatură cu banii
         » Agresiuni asupra mediului (zgomot, praf, animale, etc.)
         » Parcările
         » Litigii între asociaţiile de proprietari sau chiriaşi şi membrii acestora
         » Conflicte între asociaţii şi furnizorii de utilităţi
         » etc.

         Se pot soluţiona prin mediere şi conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor. (art. 2, alin. 2 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006)

         Nu pot face obiectul medierii, după caz:
         » drepturile strict personale, cum ar fi cele privitoare la statutul persoanei;
         » orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.